Medische zorg

We beschikken over een EHBO ruimte en er is medische zorg.