Erizaindegia

Lehen sorospeneko eta arreta medikorako gela.