Avís legal

El lloc web i el domini campinglaspalmeras.com corresponen a Camper Turisme SL (en endavant Càmping Las Palmeras) amb CIF B17298829, domiciliada al carrer de la Platja s/n, de Sant Pere Pescador (CP 17470), tel. 972.520.506, fax 972.550.285, adreça electrònica info@campinglaspalmeras.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 105, foli 106 i full GI-1877.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Càmping Las Palmeras, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Càmping Las Palmeras presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Càmping Las Palmeras n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Càmping Las Palmeras, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a campinglaspalmeras.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Càmping Las Palmeras i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona. Les dades que s’obtindran per mitjà del formulari de reserves s’incorporaran a un fitxer creat per a la gestió administrativa i comptable del Càmping. Les condicions de tractament s’especifiquen en les condicions generals que es poden llegir en aquest lloc web abans de procedir a la confirmació de la reserva.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Càmping Las Palmeras actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Càmping Las Palmeras manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Càmping Las Palmeras fins a la confirmació expressa d’una comanda.
Càmping Las Palmeras es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Càmping Las Palmeras no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES
Càmping Las Palmeras informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de Càmping Las Palmeras. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.