Senti la Mediterrània a Sant Pere Pescador

Parcel·la

El càmping es divideix en parcel·les de 90 a 120 m2, amb dues petites zones d'acampada lliure, amb ombra i connexions de corrent elèctric (220v., 10A).

Parcel·la

 
 
CONTACT